Carta oberta al president del Consell Comarcal i als alcaldes de la Baixa Segarra: el transvasament de l’Aigua de l’Ebre hipotecarà el nostre futur

Dissabte 11 de juliol, el president Torra i el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet van venir a Santa Coloma de Queralt per firmar un acord sobre l’abastament d’aigua potable als municipis de la Baixa Segarra. Des de la Volem Aigua Potable! considerem que el projecte de potabilització de l’aigua s’està efectuant amb improvisació i un excés de triomfalisme no justificat. Des de la plataforma tenim motius que ens fan ser escèptics sobre la conveniència d’efectuar el transvasament de l’aigua de l’Ebre a la nostra comarca.

Volem agrair la disponibilitat de l’alcalde de Santa Coloma, Sr. Ramon Mullerat, per atendre en una reunió les preguntes que tenim des de la Plataforma per l’Aigua Potable! En aquesta reunió, celebrada el 29 de juliol, també hi va ser present l’enginyer industrial Igor Jané, tècnic del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i coautor del Pla Director d’Abastament del Servei Municipal d’Aigua a Santa Coloma de Queralt. Després de fer aquesta reunió, i havent recollit prèviament informació a compte propi, volem fer les següents consideracions:

1.- No s’ha estudiat alternatives.

Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà (CCCB) se’ns va informar que l’abastament d’aigua potable a la Baixa Segarra amb aigua de l’Ebre és un projecte pensat per solucionar la potabilització de l’aigua a cinquanta anys vista. Per aquest motiu, i també per l’elevat cost del projecte (11 milions), ens sorprèn que no s’hagin considerat alternatives, com ara la construcció d’una planta potabilitzadora a Santa Coloma. Des del CCCB se’ns ha reconegut que només han contemplat seriosament l’alternativa de portar aigua de l’Ebre. Seria preferible estudiar els costos i beneficis de les dues grans alternatives -transvasament o potabilitzadora- i llavors valorar la millor opció.

2.- Projecte inacabat i de manteniment ruïnós. 

En l’acte celebrat a Santa Coloma es va firmar l’elaboració d’un projecte per portar aigua de l’Ebre a Forès. El projecte per abastar els altres municipis de la Baixa Segarra encara no ha estat elaborat ni s’ha concedit subvencions per a desenvolupar-lo. Malauradament, no s’ha fet un càlcul del cost econòmic que tindrà la portada de l’aigua a l’Ebre a Santa Coloma. No s’ha decidit quants metres cúbics es demanaran, quin serà el cost per l’usuari, i quina despesa haurà d’afrontar l’Ajuntament en els pressupostos anuals. S’ha de tenir present que actualment la xarxa d’aigua de Santa Coloma perd entre el 41% i el 55% del clavegueram. És a dir: més de la meitat de l’aigua que paguem la llençaríem directament al clavegueram.

3.- Cost de les infraestructures injustificable.

Els Ajuntaments de la Baixa Segarra hauran d’assumir entre el 5 i el 7% de les obres de canalització per portar l’aigua de l’Ebre des de l’empresa Frida de Sarral. En el cas de Santa Coloma, suposaria una despesa de 410.000€ (aprox). Aquest import podria augmentar-se si el pressupost total de l’obra s’incrementa, com és habitual en aquest tipus d’obres. Per contextualitzar la xifra: suposaria invertir més del doble de diners del que garanteix la Generalitat a Santa Coloma en el període 2020-2024. Trobem completament inadmissible que Santa Coloma hagi d’assumir aquesta despesa tot i pagant anualment un cànon de 130.000€ a l’Agència Catalana de l’Aigua des de fa quinze anys. És una burla a tots els colomins i colomines. També lamentem que la Diputació de Tarragona hagi reduït a la meitat la quantitat que aportava per la construcció del Canal Segarra – Garrigues, passant de dos milions a un.

4.- Animalada mediambiental i sense-sentit econòmic.

Al terme municipal de Santa Coloma neix una vessant del riu Corb, que és afluent del Segre, i al seu torn  aquest de l’Ebre. Podem afirmar, doncs, que Santa Coloma aporta cabalatge a l’Ebre. Per això no té cap raó de ser que consumim aigua de l’Ebre provinent d’Amposta. És una absurditat a nivell ambiental, i també a nivell econòmic, atès que pagarem una aigua que podríem extreure del nostre propi subsol. Segons el Pla Director elaborat pel Consell Comarcal, Santa Coloma podria extreure un 56% més d’aigua del subsol, fet que garantiria completament les seves necessitats, actualment ja cobertes.

5.- Dependència energètica.

Des de la plataforma Volem Aigua Potable! no volem contribuir al transvasament de l’Ebre. Per motius ecològics, i també d’autosuficiència. Considerem que no és convenient dependre energèticament del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), un organisme integrat per empreses com REPSOL, ERCROS, CEPSA i altres, els interessos de les quals no són el benestar públic sinó el benefici privat. No sabem quines tarifes dictarà el CAT i segons quins paràmetres ho farà.

Creiem que no és bo que un organisme extern (el CAT) dicti els preus de la nostra aigua. Si podem evitar-ho, no és recomanable tenir externalitzat un servei tan sensible i important com és l’aigua. Preferim ser propietaris dels nostres recursos, tenir-ne el control. No pagar una quota indefinidament com a llogaters. Des del Consell Comarcal se’ns ha assegurat que en cas de restriccions d’aigua, els municipis de la Baixa Segarra no serien els més afectats per ser els més llunyans de la xarxa hidrogràfica de l’Ebre. Des de la Plataforma som més escèptics sobre les conseqüències que tindria l’escassetat d’aigua.

6.- No s’han fet els deures en el manteniment de la xarxa d’aigua.

A Santa Coloma no s’han fet els deures en el manteniment de la xarxa d’aigua. En les legislatures dels alcaldes Borràs (2007 – 2015), Trullols (2015 – 2019) i de moment Mullerat (2019 – 2020) no s’ha fet cap tipus d’obra per a millorar-ne l’eficiència. Una deixadesa que té conseqüències nefastes, i si no es corregeix aquesta tendència s’incrementaran, en l’erari públic.

7.- L’Agència Catalana de l’Aigua fa deixadesa de funcions.

El 2017, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va convocar una línia d’ajudes per a millorar l’abastament d’aigua en alta, és a dir les canonades que van fins als dipòsits dels municipis. Tots els municipis de la Baixa Segarra van rebre entre el 88% i el 90% de l’import sol·licitat per a construir potabilitzadores municipals, a excepció de Santa Coloma que va rebre únicament el 43%. Aquesta gran biaix percentual ens inclina a pensar que l’ACA està boicotejant la instal·lació d’una planta potabilitzadora a la Vila.

8.- Excés de triomfalisme.

El Consell Comarcal és l’organisme impulsor del transvasament d’aigua de l’Ebre als municipis de la Baixa Segarra. En el seu perfil personal a Twitter, el president Trullols va escriure (11 de juliol): “Pas definitiu per l’abastament d’aigua a nou municipis de la Conca de Barberà. Avui s’ha formalitzat la signatura entre el president de Consorcis d’Aigües de Tarragona i el president del Consell Comarcal. Un dia “històric” [les cometes són seves] per la nostra comarca”.

Des de la plataforma Volem Aigua Potable! no compartim aquesta mostra de triomfalisme. Un pas definitiu suposaria poder obrir les aixetes i beure aigua amb tranquil·litat. Ens sorprèn aquesta confiança excessiva amb les administracions, atès que durant quinze anys no han estat capaces de resoldre aquest problema de màxima gravetat, i que només han passat tres anys des de la signatura de l’acord històric -incomplert- per abastir Santa Coloma a través del canal Segarra – Garrigues. Ja s’han firmat prou “acords històrics” per saber que la paraula donada per les administracions, fins i tot quan consta firmada per escrit, no es pot prendre seriosament.  

Volem Aigua Potable!