Aigua potable: deixem d’improvisar?

Volem Aigua Potable! refusa el transvasament de l’aigua de l’Ebre per car, insostenible i per la manca d’un estudi previ d’alternatives.

Des de la plataforma hem presentat un document a l’Ajuntament de Santa Coloma on avaluem diverses alternatives amb els pros i contres

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt va convocar una sessió informativa, divendres 22 de gener, per informar sobre el transvasament d’aigua de l’Ebre a la Baixa Segarra. En Ramon Mullerat i l’Igor Jané, alcalde de Santa Coloma i tècnic del Consell Comarcal de la Conca de Barberà (CCCB), van explicar el projecte i van respondre les preguntes dels assistents. Des de la plataforma Volem Aigua Potable! volem agrair la convocatòria d’aquesta reunió a l’Ajuntament.

Amb aquest escrit, desitgem compartir les principals inquietuds que tenim sobre aquest projecte, que al nostre entendre s’està gestant des de la improvisació constant:

L’aigua que arribarà a la Baixa Segarra serà potable? Ni el Consorci d’Aigües de Tarragona ni el Consell Comarcal de la Conca de Barberà no es comprometen a abastir els municipis de la Baixa Segarra amb aigua potable. En els convenis firmats fins ara, només especifiquen que els hi proveiran “aigua en alta”. La plataforma Volem Aigua Potable! ha advertit sobre aquesta greu mancança en la redacció dels acords, però no hi ha voluntat de corregir el text.

Qui es responsabilitzarà d’abastir d’aigua els municipis de la Baixa Segarra?

El Consorci d’Aigües de Tarragona es responsabilitzarà d’abastir d’aigua Forès, on es preveu que el Consell Comarcal faci un dipòsit per traslladar-la a tots els altres municipis de la Baixa Segarra que sol·liciten aigua. L’abastiment als altres municipis de la Baixa Segarra dependrà del Consell Comarcal, un organisme no especialitzat en aquest àmbit.

Quanta aigua demanarà Santa Coloma? En la sessió informativa, l’Ajuntament va dir que sol·licitaria uns 250.000 o 260.000m3 cada any. Tanmateix, en el conveni firmat entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal, aquesta xifra s’eleva fins als 340.000m3. O bé no se’ns diu la veritat, o bé s’ha firmat un acord sabent que les xifres acordades no són reals. 

Quin cost tindrà per l’Ajuntament de Santa Coloma la demanda d’aigua?

L’alcalde va informar que el cost per l’Ajuntament rondarà 1€/m3; pels usuaris, el cost serà d’uns 2€/m3,, atès que la meitat de l’aigua es perd en fruites, i en conseqüència el preu de la tarifa s’ha de doblar.

Aquestes fuites expliquen el biaix entre l’aigua consumida anualment a Santa Coloma (130.000m3) i el volum que ha demanat l’Ajuntament al Consell Comarcal (340.000m3). Aquest diferencial suposarà un sobrecost aproximat de 210.000€ anuals per la Vila. A més, mentre duri el procés de construcció de les canonades d’aigua, l’Ajuntament haurà de pagar 13.800€ en concepte de reserva d’aigua, malgrat no disposar-ne.

Quins usos tindrà l’aigua provinent de l’Ebre? L’aigua provinent del transvasament de l’Ebre servirà per tot tipus d’usos: dutxa, WC, rec, etcètera. Un sistema que al nostre entendre és ineficient, no sostenible i malgastador. Si l’aigua és potable, com esperem, també servirà per beure i cuinar.

Què opina l’Ajuntament de Santa i el Consell Comarcal sobre la possibilitat de fer una potabilitzadora? Emeten opinions contradictòries. En la sessió informativa del 22 de gener, el tècnic del Consell va dir que probablement era una opció poc viable; una afirmació sorprenent, ja que el febrer de 2020, en el Pla Director d’Abastament del Servei Municipal d’Aigua redactat pel mateix Consell, es definia que la creació d’una potabilitzadora és una “prioritat alta”. En la mateixa sessió, l’Ajuntament de Santa Coloma també afirma que és una opció poc viable, tot i que havia acceptat una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per fer-ne una.

En resum:

  1. L’acord pel transvasament de l’aigua de l’Ebre no garanteix l’abastament d’aigua potable.
  2. La gestió de l’abastament d’aigua anirà a càrrec del Consell Comarcal, un organisme sense experiència ni probablement recursos.
  3. Santa Coloma haurà d’assumir un sobrecost anual d’uns 210.000€.
  4. Si arriba aigua potable, s’utilitzarà (i pagarà) per usos innecessaris.

Malgrat tots aquests punts, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma, celebrat el 28 de gener, va aprovar per unanimitat la signatura del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per tramitar el transvasament de l’aigua de l’Ebre a la Baixa Segarra.

Una proposta més eficient: potabilitzadora i doble xarxa d’aigua.

Des de Volem Aigua Potable! pensem que els partits polítics de Santa Coloma estan decidint des del desconeixement. No han contrastat les diferents alternatives existents per abastir Santa Coloma d’aigua potable. Per això pensem que el vot dels partits colomins no és conscient ni fonamentat.

                Com a plataforma defensem una proposta que considerem més eficient: la creació d’una planta potabilitzadora per a usos de boca i la creació d’una segona xarxa per a usos no de boca. Considerem que aquesta proposta  té nombrosos avantatges:

1.- Garanteix aigua potable a Santa Coloma.

2.- Redueix la quantitat d’aigua que s’ha de potabilitzar a un 5% del volum necessari. Un fet molt important, ja que per la potabilització d’un metre cúbic d’aigua se’n requereixen aproximadament tres.

3.- S’evita usar aigua potable, que és un bé escàs, per a usos innecessaris.

4.- Eficiència dels recursos. Tot el cost del projecte suposa una millora en la inversió. S’arreglen les deficiències en la xarxa. En el transvasament de l’aigua del CAT, cada any es perdran centenars de milers d’euros en fuites.

5.- Es manté la titularitat de la gestió de l’aigua, i en conseqüència, el control sobre el preu.

Creiem que és la més econòmica i sostenible.  Hem presentat un document a l’Ajuntament on es detallen els avantatges i inconvenients de tres grans alternatives que actualment hi ha sobre la taula: 1) el transvasament de l’aigua del Delta de l’Ebre, 2) la creació d’una gran potabilitzadora que cobreixi tots els tipus de consum; i 3), com acabem de dir, la creació d’una potabilitzadora i una doble xarxa d’aigua.

L’hem elaborat amb el màxim rigor possible, però des de les nostres limitacions i sense el coneixement de totes les dades. Emplacem l’Ajuntament a completar aquest document; a fer un exercici tan senzill i necessari com estudiar totes les alternatives possibles. Una decisió tan transcendent s’ha de prendre amb coneixement de causa, i això implica estudiar totes les possibilitats disponibles, tenint en compte els costos, la sostenibilitat i l’impacte ambiental.

Volem Aigua Potable!

Els costos de portar l’aigua potable de l’Ebre: el que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Santa Coloma no t’expliquen

Si l’Ajuntament de Santa Coloma firma la proposta d’abastament d’aigua del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, llençarà la meitat de l’aigua (i diners) que pagui al Consorci d’Aigües de Tarragona

En el número de setembre de La Segarra vam publicar un article titulat «Per què Santa Coloma demana tanta aigua i quin cost tindrà en els pressupostos municipals?». Tres mesos més tard, desconeixem encara les respostes a aquestes dues preguntes. Tant nosaltres com el conjunt de veïns de Santa Coloma. És urgent que el Consell i l’Ajuntament compareguin en una xerrada pública de manera imminent.

En el Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà (CCCB) celebrat el 30 de novembre es va aprovar el Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i els ajuntaments de Sarral, Santa Coloma de Queralt, les Piles, Savallà del Comtat, Llorac, Vallfogona de Riucorb, Forès, Passanant i Belltall per a l’execució del projecte d’abastament d’aigua en alta amb connexió al Consorci d’Aigües de Tarragona. L’aprovació definitiva del conveni queda pendent de la ratificació per part dels ajuntaments. Demanem als ajuntaments de la Baixa Segarra, i específicament al de Santa Coloma com a capital de la comarca, que no firmin aquest conveni. Considerem que es tracta d’una temeritat pels motius que exposem a continuació:

No volem pagar unes infraestructures que han d’assumir la Generalitat i el Consorci d’Aigües de Tarragona. Des de fa quinze anys Santa Coloma pagant 130.000 € anuals a l’Agència Catalana de l’Aigua, tot i no disposar d’aigua potable. És a dir, un acumulat de dos milions d’euros. És completament injustificable que l’Ajuntament hagi de pagar 227.000 € per tal que l’aigua arribi a la població. Més encara considerant que l’Ajuntament —com tots els altres municipis de la Baixa Segarra— haurà d’avançar el 77 % de l’import en la primera fase del projecte de canalització de l’aigua de Sarral a Savallà del Comtat, quan només haurà arribat a Forès.

Les fases 2 i 3 del projecte del Consell Comarcal, que preveuen l’arribada de l’aigua de Forès als altres municipis de la Baixa Segarra, encara no tenen garantits diners públics, que estan subjectes a subvencions que encara no estan convocades. Insistim: per quins motius els ajuntaments avancen el 77 % dels diners que han d’aportar en la fase 1, que suposa només un 41 % del cost total del projecte? Per què assumeixen un sobrecost del 87 % —que a Santa Coloma es tradueix en 83.000 € extres— en aquesta fase inicial? En qualsevol
cas, creiem que els ajuntaments no han d’afrontar aquests costos infraestructurals. Els ha d’assumir íntegrament la Generalitat de Catalunya (com a institució responsable de garantir l’accés a l’aigua potable) o el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), com a organització que vol lucrar-se amb el projecte. Durant massa temps ja hem pagat un sobrecost.

No volem llençar la meitat de l’aigua (i dels diners) que pagarem. Segons la previsió del 2021, la tarifa mitjana per metre cúbic del CAT és de 0,5232 €. Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma sol·licita 340.000 m3 al Consorci d’Aigües de Tarragona, això significa que hauria de pagar anualment uns 178.602 € (aproximadament) per aconseguir que l’aigua arribi als dipòsits municipals. Considerant que la meitat de l’aigua de Santa Coloma es perd en fuites, significa que llençaríem cada any 90.000 € tranquil·lament. Aquesta xifra ha estat calculada en el millor dels supòsits, ja que no contempla altres despeses, com ara els impostos de la Generalitat o les quotes de manteniment. Per això pensem que seria més intel·ligent destinar unes quantes d’aquestes anualitats a construir una potabilitzadora municipal i no dependre del CAT.

En aquest sentit, volem apuntar que en la reunió constitutiva de la plataforma Volem Aigua Potable! (juliol del 2019), tres regidors de l’Ajuntament de Santa Coloma van reconèixer que qualsevol solució sobre l’arribada de l’aigua era impensable sense abans haver arreglat la xarxa d’aigua. Us imagineu gastar molts diners en la calefacció d’una casa on falten la meitat de les parets? Algú pagaria tants diners perquè l’aire calent marxés al carrer? Això precisament és el que proposa aquest projecte. Fem una crida a la responsabilitat. L’Ajuntament no té diners, els diners són del poble, de les famílies. L’obligació de l’Ajuntament és administrarlos bé, no llençar-los.

No volem haver de pagar un projecte sobredimensionat. Ningú no ens ha sabut explicar per què Santa Coloma demana una quantitat d’aigua tan desmesurada (340.000 m3), comparada amb les altres poblacions. És una xifra completament desproporcionada. Fins i tot el Sr. Magí Trullols, president del Consell, actuant en una sessió plenària de l’Ajuntament de Santa Coloma en qualitat de regidor, va defensar que es tractava d’una xifra excessiva.

No volem pagar diners al Consorci d’Aigües de Tarragona sense disposar d’aigua potable. Estem en contra, ja ho sabeu per anteriors escrits, que el consum d’aigua potable a la Baixa Segarra depengui dels interessos lucratius d’un consorci privat. A més, considerem absolutament injustificable que els ajuntaments hagin de pagar diners al CAT (en concepte de reserva d’aigua) des de finals del 2021, quan en el millor dels casos no en disposaran fins a principis del 2024. Durant anys, pagarem per aigua potable sense disposar-ne.

No volem firmar un conveni que no concreta els costos de manteniment del servei. Quant hauran de pagar els ajuntaments anualment per disposar d’aigua potable? El conveni aprovat pel Consell Comarcal no estableix cap cost estimat. De quina durada és la concessió del servei al CAT? Hi ha una demanda d’aigua mínima sol·licitada? Com repercutirà en la factura dels usuaris? En el cas de Santa Coloma, s’hauran de seguir pagant els 130.000 € anuals a l’Agència Catalana de l’Aigua? Massa preguntes, i massa importants, sense resposta.

És imprudent firmar cap conveni sense saber quin cost total suposarà aquest compromís en el pressupost anual de l’Ajuntament de Santa Coloma. Si no vigilem, correm el perill de caure en una situació paradoxal i dramàtica. És a dir: que la gran despesa pressupostària
que ens exigeix el pagament al CAT augmenti el deute municipal de l’Ajuntament i, en conseqüència, dificulti arreglar les fuites de la xarxa d’aigua. En aquest supòsit, els desequilibris econòmics cada any serien més grans, el sistema resultaria del tot insostenible. El conveni entre el Consell i el CAT només contempla el cost d’infraestructura, no pas la viabilitat econòmica del projecte a mitjà termini. Error nefast, imprudència màxima.

No volem renunciar a alternatives més eficients i sostenibles a curt, mitjà i llarg termini. La construcció d’una potabilitzadora ens permetria no dependre d’una organització lucrativa, i no llençar centenars de milers d’euros. De fet, el 2 de novembre del 2017 l’Ajuntament de Santa Coloma va rebre una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (130.000 €) per fer una potabilitzadora. El pressupost total del projecte era de 340.000 €, per la qual cosa l’Ajuntament havia d’afegir-hi 210.000 €. Uns números que devien convèncer el llavors equip de govern, del qual formaven part els alcaldes Trullols i Mullerat, ja que van acceptar impulsar la potabilitzadora en un decret firmat el 23 de juliol del 2018. Per què fa dos anys era una solució vàlida i ara Santa Coloma s’haurà de gastar molts més diners? Per què s’ha optat per dependre d’entitats privades en lloc d’abastir-nos nosaltres mateixos?


No volem donar suport a un projecte construït sobre afirmacions falses. Fa quinze anys que no tenim aigua potable. Les administracions han assumit que podem estar quatre anys més sense disposar-ne. És urgent construir una potabilitzadora que redueixi ostensiblement aquests terminis. No podem donar suport a aquesta nova demora, i tampoc a les afirmacions falses que propugnen els defensors de la privatització del servei d’aigua al CAT. Ni és cert que Santa Coloma estigui exposada a episodis de sequera (tenim unes condicions hidràuliques molt millors que a les Terres de l’Ebre), ni que la construcció d’una potabilitzadora redueixi perillosament el nivell freàtic de l’aigua del nostre subsòl. Els nivells van mantenir-se estables quan Santa Coloma tenia quatre-cents habitants més i les grans empreses de prefabricats de formigó funcionaven a ple rendiment.

Partits polítics colomins: guieu-vos pels números i el sentit comú, rebutgeu aquest projecte temerari i insostenible.


SUBVENCIONS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

El 17 de novembre l’Agència Catalana de l’Aigua va aprovar tres línies d’ajuts per millorar el subministrament d’aigua a Catalunya. La primera d’aquestes línies contempla subvencions per millorar la qualitat de l’aigua, substituir les conduccions de fibrociment o optimitzar les captacions dels pous, entre altres accions. Mesures, totes elles, que ens han de permetre avançar cap a la sostenibilitat hidràulica de Santa Coloma.

Volem Aigua Potable!

Per què Santa Coloma demana tanta aigua i quin cost tindrà en els pressupostos municipals?

Fins fa escasses setmanes, la plataforma Volem Aigua Potable! no ha tingut accés a l’acte del Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma celebrat el 24 d’octubre de 2019. En el punt nou de l’ordre del dia, es detalla els metres cúbics que cada municipi de la Baixa Segarra ha sol·licitat al Consorci d’Aigües de Tarragona provinents de l’Ebre:

Conesa: 15.000m3

Forès: 6.300m3

Llorac: 9.000m3

Passanant i Belltall: 18.000m3

Sarral: 60.000m3

Savallà del Comtat: 8.000m3

Santa Coloma de Queralt: 340.000m3

Vallfogona de Riucorb: 20.000m3

TOTAL: 497.300m3

En el mateix punt de l’orde del dia, l’Ajuntament acorda “adoptar el compromís a finançar la part no subvencionada d’acord amb la dotació de cabal sol·licitada”, fet que ens alarma considerablement. El conjunt de l’acord adoptat ens deixa dues  grans preguntes: segons quins criteris es demana aquesta quantitat, tan desproporcionada en relació a les altres poblacions? Grosso modo, Santa Coloma té el 150% d’habitants que Sarral, però demana el 550% més de cabal.  I una derivada: quin impacte tindrà aquesta demanda en el pressupost anual de l’Ajuntament? És a dir, quan haurem de pagar el conjunt de colomins i colomines cada any? Abans de tirar endavant el projecte per portar aigua de l’Ebre, semblaria lògic tenir resposta a aquestes dues qüestions.

Després de més de quinze anys sense aigua potable, seria completament injustificable que paguéssim l’aigua a un cost inassumible. En aquest cas, guanyaria encara més força l’alternativa de fer una potabilitzadora -ni tan sols contemplada pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà-  o fins i tot seguir consumint aigua embotellada—solució trista i temporal, però que almenys no hipotecaria les finances del poble.

D’altra banda, Volem Aigua Potable! va presentar una instància formal al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per tenir accés al conveni firmat entre el mateix CCCCB i el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), presentat l’11 de juliol a Santa Coloma amb la presència del president Torra i el conseller Damià Calvet.

En el conveni es detalla que el CCCB encarrega al CAT la redacció del projecte per portar l’aigua de l’Ebre a Sarral i Forès per un import de 101.170,90€ (IVA inclòs). En la clàusula quarta del conveni, es reconeix la potestat del CAT per externalitzar la redacció d’aquest projecte, sospitem -a manca d’explicacions més concretes per part del Consell- amb la possibilitat d’obtenir guanys econòmics. Creiem que aquest exemple demostra la temeritat que suposa deixar un servei tan bàsic com és l’aigua privada al servei d’un consorci que persegueix els beneficis privats en lloc de l’interès públic. El projecte del Consell Comarcal, que compta amb l’aval dels Ajuntaments de la Baixa Segarra, és una aposta altament arriscada que ens deixa a la mercè d’interessos que no podem controlar i que poden ser molt lesius per la nostra economia.

Volem Aigua Potable!

Carta oberta al president del Consell Comarcal i als alcaldes de la Baixa Segarra: el transvasament de l’Aigua de l’Ebre hipotecarà el nostre futur

Dissabte 11 de juliol, el president Torra i el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet van venir a Santa Coloma de Queralt per firmar un acord sobre l’abastament d’aigua potable als municipis de la Baixa Segarra. Des de la Volem Aigua Potable! considerem que el projecte de potabilització de l’aigua s’està efectuant amb improvisació i un excés de triomfalisme no justificat. Des de la plataforma tenim motius que ens fan ser escèptics sobre la conveniència d’efectuar el transvasament de l’aigua de l’Ebre a la nostra comarca.

Volem agrair la disponibilitat de l’alcalde de Santa Coloma, Sr. Ramon Mullerat, per atendre en una reunió les preguntes que tenim des de la Plataforma per l’Aigua Potable! En aquesta reunió, celebrada el 29 de juliol, també hi va ser present l’enginyer industrial Igor Jané, tècnic del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i coautor del Pla Director d’Abastament del Servei Municipal d’Aigua a Santa Coloma de Queralt. Després de fer aquesta reunió, i havent recollit prèviament informació a compte propi, volem fer les següents consideracions:

1.- No s’ha estudiat alternatives.

Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà (CCCB) se’ns va informar que l’abastament d’aigua potable a la Baixa Segarra amb aigua de l’Ebre és un projecte pensat per solucionar la potabilització de l’aigua a cinquanta anys vista. Per aquest motiu, i també per l’elevat cost del projecte (11 milions), ens sorprèn que no s’hagin considerat alternatives, com ara la construcció d’una planta potabilitzadora a Santa Coloma. Des del CCCB se’ns ha reconegut que només han contemplat seriosament l’alternativa de portar aigua de l’Ebre. Seria preferible estudiar els costos i beneficis de les dues grans alternatives -transvasament o potabilitzadora- i llavors valorar la millor opció.

2.- Projecte inacabat i de manteniment ruïnós. 

En l’acte celebrat a Santa Coloma es va firmar l’elaboració d’un projecte per portar aigua de l’Ebre a Forès. El projecte per abastar els altres municipis de la Baixa Segarra encara no ha estat elaborat ni s’ha concedit subvencions per a desenvolupar-lo. Malauradament, no s’ha fet un càlcul del cost econòmic que tindrà la portada de l’aigua a l’Ebre a Santa Coloma. No s’ha decidit quants metres cúbics es demanaran, quin serà el cost per l’usuari, i quina despesa haurà d’afrontar l’Ajuntament en els pressupostos anuals. S’ha de tenir present que actualment la xarxa d’aigua de Santa Coloma perd entre el 41% i el 55% del clavegueram. És a dir: més de la meitat de l’aigua que paguem la llençaríem directament al clavegueram.

3.- Cost de les infraestructures injustificable.

Els Ajuntaments de la Baixa Segarra hauran d’assumir entre el 5 i el 7% de les obres de canalització per portar l’aigua de l’Ebre des de l’empresa Frida de Sarral. En el cas de Santa Coloma, suposaria una despesa de 410.000€ (aprox). Aquest import podria augmentar-se si el pressupost total de l’obra s’incrementa, com és habitual en aquest tipus d’obres. Per contextualitzar la xifra: suposaria invertir més del doble de diners del que garanteix la Generalitat a Santa Coloma en el període 2020-2024. Trobem completament inadmissible que Santa Coloma hagi d’assumir aquesta despesa tot i pagant anualment un cànon de 130.000€ a l’Agència Catalana de l’Aigua des de fa quinze anys. És una burla a tots els colomins i colomines. També lamentem que la Diputació de Tarragona hagi reduït a la meitat la quantitat que aportava per la construcció del Canal Segarra – Garrigues, passant de dos milions a un.

4.- Animalada mediambiental i sense-sentit econòmic.

Al terme municipal de Santa Coloma neix una vessant del riu Corb, que és afluent del Segre, i al seu torn  aquest de l’Ebre. Podem afirmar, doncs, que Santa Coloma aporta cabalatge a l’Ebre. Per això no té cap raó de ser que consumim aigua de l’Ebre provinent d’Amposta. És una absurditat a nivell ambiental, i també a nivell econòmic, atès que pagarem una aigua que podríem extreure del nostre propi subsol. Segons el Pla Director elaborat pel Consell Comarcal, Santa Coloma podria extreure un 56% més d’aigua del subsol, fet que garantiria completament les seves necessitats, actualment ja cobertes.

5.- Dependència energètica.

Des de la plataforma Volem Aigua Potable! no volem contribuir al transvasament de l’Ebre. Per motius ecològics, i també d’autosuficiència. Considerem que no és convenient dependre energèticament del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), un organisme integrat per empreses com REPSOL, ERCROS, CEPSA i altres, els interessos de les quals no són el benestar públic sinó el benefici privat. No sabem quines tarifes dictarà el CAT i segons quins paràmetres ho farà.

Creiem que no és bo que un organisme extern (el CAT) dicti els preus de la nostra aigua. Si podem evitar-ho, no és recomanable tenir externalitzat un servei tan sensible i important com és l’aigua. Preferim ser propietaris dels nostres recursos, tenir-ne el control. No pagar una quota indefinidament com a llogaters. Des del Consell Comarcal se’ns ha assegurat que en cas de restriccions d’aigua, els municipis de la Baixa Segarra no serien els més afectats per ser els més llunyans de la xarxa hidrogràfica de l’Ebre. Des de la Plataforma som més escèptics sobre les conseqüències que tindria l’escassetat d’aigua.

6.- No s’han fet els deures en el manteniment de la xarxa d’aigua.

A Santa Coloma no s’han fet els deures en el manteniment de la xarxa d’aigua. En les legislatures dels alcaldes Borràs (2007 – 2015), Trullols (2015 – 2019) i de moment Mullerat (2019 – 2020) no s’ha fet cap tipus d’obra per a millorar-ne l’eficiència. Una deixadesa que té conseqüències nefastes, i si no es corregeix aquesta tendència s’incrementaran, en l’erari públic.

7.- L’Agència Catalana de l’Aigua fa deixadesa de funcions.

El 2017, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va convocar una línia d’ajudes per a millorar l’abastament d’aigua en alta, és a dir les canonades que van fins als dipòsits dels municipis. Tots els municipis de la Baixa Segarra van rebre entre el 88% i el 90% de l’import sol·licitat per a construir potabilitzadores municipals, a excepció de Santa Coloma que va rebre únicament el 43%. Aquesta gran biaix percentual ens inclina a pensar que l’ACA està boicotejant la instal·lació d’una planta potabilitzadora a la Vila.

8.- Excés de triomfalisme.

El Consell Comarcal és l’organisme impulsor del transvasament d’aigua de l’Ebre als municipis de la Baixa Segarra. En el seu perfil personal a Twitter, el president Trullols va escriure (11 de juliol): “Pas definitiu per l’abastament d’aigua a nou municipis de la Conca de Barberà. Avui s’ha formalitzat la signatura entre el president de Consorcis d’Aigües de Tarragona i el president del Consell Comarcal. Un dia “històric” [les cometes són seves] per la nostra comarca”.

Des de la plataforma Volem Aigua Potable! no compartim aquesta mostra de triomfalisme. Un pas definitiu suposaria poder obrir les aixetes i beure aigua amb tranquil·litat. Ens sorprèn aquesta confiança excessiva amb les administracions, atès que durant quinze anys no han estat capaces de resoldre aquest problema de màxima gravetat, i que només han passat tres anys des de la signatura de l’acord històric -incomplert- per abastir Santa Coloma a través del canal Segarra – Garrigues. Ja s’han firmat prou “acords històrics” per saber que la paraula donada per les administracions, fins i tot quan consta firmada per escrit, no es pot prendre seriosament.  

Volem Aigua Potable!

Les plataformes veïnals ‘Sobirania Energètica Baixa Segarra’, ‘PACA’ i ‘Volem Aigua Potable!’ exigeixen al president Torra i al conseller Calvet que apostin per la potabilització de l’aigua local i per un model energètic de proximitat

– Més de 3.000 habitants de la Baixa Segarra no disposen d’aigua potable des de fa 15 anys.

-Està prevista la instal·lació de 138 aerogeneradors a la Baixa Segarra.

-Els convocants de la concentració denuncien que en l’elaboració d’ambdós projectes – arribada a l’aigua potable i implantació de parcs eòlics – s’estan prioritzant els interessos de grans empreses per damunt d’alternatives més econòmiques i respectuoses amb el medi ambient.

La plataforma Volem Aigua Potable! s’oposa a l’arribada d’aigua de l’Ebre com a solució per fer arribar aigua potable a nou municipis de la Baixa Segarra, tenint en compte que la comarca gaudeix d’un gran volum d’aigua en el subsòl, fet que permet i recomana la instal·lació de plantes potabilitzadores gestionades municipalment. D’altra banda, des de Sobirania Energètica Baixa Segarra [SEBS] i la Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors [PACA] s’assenyala que, si es materialitza la instal·lació de 138 aerogeneradors de 196 m d’alçada suposarà un dany irreparable per a una comarca on actualment ja s’hi ubiquen 200 molins.

Les tres plataformes consideren que cap d’aquests dos projectes respon a un model sostenible d’aprofitament dels recursos locals, tant pel que fa a l’energia eòlica —que es preveu que es consumeixi a més de cent quilòmetres del lloc de producció— com a l’aigua de l’Ebre —que es preveu que arribi mitjançant un transvasament des de Sarral.

Sobirania Energètica Baixa Segarra, la Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors i Volem Aigua Potable! també lamenten l’opacitat i la manca de planificació amb què s’estan gestionant aquests projectes. En conseqüència, reclamen que la ciutadania sigui consultada pels diferents escalafons de l’Administració (nacional, provincial, comarcal i local) i que es compti amb l’opinió del teixit associatiu que la conforma, tenint en compte la rellevància i la transcendència per al territori d’aquests projectes.

Optimització dels recursos: potabilització de l’aigua local
Segons fonts no oficials (aquesta trobada no s’ha fet pública), el motiu de la visita del president Torra i el conseller Calvet és la rúbrica de l’acord per la portada d’aigua de l’Ebre a nou municipis de la Baixa Segarra, als quals fa més de quinze anys que se’ls vulnera el dret bàsic d’accés a l’aigua potable. La plataforma ciutadana es mostra escèptica respecte el projecte, atès que els promotors de l’acord —Agència Catalana de l’Aigua, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal de la Conca de Barberà i ajuntaments— no han informat sobre les condicions pactades: quines conseqüències mediambientals tindrà la canalització, quin serà el preu de l’abastament i quin organisme el fixarà, i què passarà en cas de restriccions. La plataforma argumenta que hi ha una gran quantitat d’aigua disponible en el subsòl, motiu pel qual defensa la creació de potabilitzadores locals que permetin l’autoconsum dels municipis afectats.

Sí a les renovables – no a la massificació d’aerogeneradors
Sobirania Energètica Baixa Segarra  i la PACA reclamen un model sostenible, just i democràtic de transició energètica cap a les energies renovables. Consideren que cal una planificació sobre el model energètic que englobi tot el país, respecti l’equitat territorial, que sigui solidari entre territoris, que esdevingui un revulsiu per al repoblament del món rural i que impliqui la generació de valor afegit per a les comunitats afectades. Les dues plataformes alerten de les previsibles conseqüències negatives que comportarà la massificació d’aerogeneradors a la zona, com: impossibilitat d’optar a un model energètic alternatiu, degradació del paisatge i la biodiversitat, empitjorament de la qualitat de vida de la ciutadania, pèrdua d’atractiu turístic, envelliment de la població, fre a possibles iniciatives econòmiques i culturals, incentiva la despoblació… A tot això, l’impacte econòmic al territori és mínim, ja que les empreses promotores, a diferència d’altres projectes anteriors, només pagaran als municipis l’impost sobre béns immobles i el corresponent a la llicència d’obres: una hipoteca molt cara, a parer de Sobirania Energètica Baixa Segarra i la PACA.

Ambdues entitats aposten per una planificació energètica responsable i equitativa, prioritzant la proximitat de la producció elèctrica d’origen renovable als centres de consum, i per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum.

Volem Aigua Potable!, Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors i Sobirania Energètica Baixa Segarra