Per què Santa Coloma demana tanta aigua i quin cost tindrà en els pressupostos municipals?

Fins fa escasses setmanes, la plataforma Volem Aigua Potable! no ha tingut accés a l’acte del Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma celebrat el 24 d’octubre de 2019. En el punt nou de l’ordre del dia, es detalla els metres cúbics que cada municipi de la Baixa Segarra ha sol·licitat al Consorci d’Aigües de Tarragona provinents de l’Ebre:

Conesa: 15.000m3

Forès: 6.300m3

Llorac: 9.000m3

Passanant i Belltall: 18.000m3

Sarral: 60.000m3

Savallà del Comtat: 8.000m3

Santa Coloma de Queralt: 340.000m3

Vallfogona de Riucorb: 20.000m3

TOTAL: 497.300m3

En el mateix punt de l’orde del dia, l’Ajuntament acorda “adoptar el compromís a finançar la part no subvencionada d’acord amb la dotació de cabal sol·licitada”, fet que ens alarma considerablement. El conjunt de l’acord adoptat ens deixa dues  grans preguntes: segons quins criteris es demana aquesta quantitat, tan desproporcionada en relació a les altres poblacions? Grosso modo, Santa Coloma té el 150% d’habitants que Sarral, però demana el 550% més de cabal.  I una derivada: quin impacte tindrà aquesta demanda en el pressupost anual de l’Ajuntament? És a dir, quan haurem de pagar el conjunt de colomins i colomines cada any? Abans de tirar endavant el projecte per portar aigua de l’Ebre, semblaria lògic tenir resposta a aquestes dues qüestions.

Després de més de quinze anys sense aigua potable, seria completament injustificable que paguéssim l’aigua a un cost inassumible. En aquest cas, guanyaria encara més força l’alternativa de fer una potabilitzadora -ni tan sols contemplada pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà-  o fins i tot seguir consumint aigua embotellada—solució trista i temporal, però que almenys no hipotecaria les finances del poble.

D’altra banda, Volem Aigua Potable! va presentar una instància formal al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per tenir accés al conveni firmat entre el mateix CCCCB i el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), presentat l’11 de juliol a Santa Coloma amb la presència del president Torra i el conseller Damià Calvet.

En el conveni es detalla que el CCCB encarrega al CAT la redacció del projecte per portar l’aigua de l’Ebre a Sarral i Forès per un import de 101.170,90€ (IVA inclòs). En la clàusula quarta del conveni, es reconeix la potestat del CAT per externalitzar la redacció d’aquest projecte, sospitem -a manca d’explicacions més concretes per part del Consell- amb la possibilitat d’obtenir guanys econòmics. Creiem que aquest exemple demostra la temeritat que suposa deixar un servei tan bàsic com és l’aigua privada al servei d’un consorci que persegueix els beneficis privats en lloc de l’interès públic. El projecte del Consell Comarcal, que compta amb l’aval dels Ajuntaments de la Baixa Segarra, és una aposta altament arriscada que ens deixa a la mercè d’interessos que no podem controlar i que poden ser molt lesius per la nostra economia.

Volem Aigua Potable!