Informació pública d’interès

MOLINS

Manifest de l’Associació de Micropobles de Catalunya sobre la transició energètica al país (agost de 2020)

Moció per a la implantació ordenada i sostenible d’instal·lacions de producció d’energies renovables al municipi de Santa Coloma de Queralt (30 de juliol de 2020)

Moció manifestant la plena oposició als actuals projectes de parcs eòlics al municipi de Santa Coloma de Queralt (30 de juliol de 2020)

Moció amb relació a la instal·lació de molins i plaques fotovoltaiques del Consell Comarcal de la Conca de Barberà (27 de juliol de 2020)

Acord de ple a la plena oposició als projectes de parcs eòlics al municipi de Conesa (16 de juliol de 2020)

Acord de ple d’ordenació del territori per possibles parcs eòlics al municipi de Llorac (22 de juny de 2020)

Acord de ple d’ordenació del territori per possibles parcs eòlics al municipi de Les Piles (16 de juny de 2020)

Moció manifestant la plena oposició als projectes de parcs eòlics al municipi de Pontils (4 de juny de 2020)

Acord de ple a la plena oposició als projectes de parcs eòlics al municipi de Pontils (4 de juny de 2020)

Decret Llei del Parlament modificant les condicions per instal·lar parcs eòlics (26 de novembre de 2019)

AIGUA POTABLE

Proposta de resolució al Parlament contra el transvasament de l’aigua de l’Ebre a la Baixa Segarra. Rebutjada amb els vots en contra de JxCAT, ERC, Cs, PSC i PP (16 de setembre de 2020)

Conveni entre el Consorci d’Aigües de Tarragona i el Consell Comarcal de Conca de Barberà per a la redacció de les obres d’abastament en la 1a fase del projecte de transvasament de l’aigua Sarral – Forès (13 de juliol de 2020)

Pla Director d’Abastament del Servei Municipal de Santa Coloma de Queralt (febrer 2020, part 1, part 2, part 3). [Contactar amb la SEBS per consultar els annexos]

Compromís dels Ajuntaments de cabalatge sol·licitat en el transvasament de l’Ebre (24 d’octubre de 2019)

Estudi Bombament del Pou de la Font de la Badia (maig 2019, part 1 i part 2)

Acceptació Subvenció per a planta potabilitzadora a Santa Coloma de Queralt (25 d’octubre de 2018)

Subvenció i Cost del Pla Director d’Abastament de la Baixa Segarra. Sol·licitud presentada pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà (22 de novembre de 2017)

Resolució de subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua per abastament en alta (2 de novembre de 2017)